Myšák Gallery Vodičkova 710/31 Praha

Pracovní právo

Pracovní právo

S ohledem na trvalou spolupráci s korporátní klientelou poskytujeme těmto klientům z řad výrobních závodů (automobilový průmysl) i prodejních entit (elektronika, výtahy, lékařské a laboratorní přístroje, značkové šperky, retailové společnosti) pracovněprávní poradenství v nejširším možném rozsahu. Vedle běžné pracovněprávní agendy (např. poradenství při vzniku, změně či zániku pracovního poměru, problematika odměňování, pracovní doby atd.) řešíme i mimořádné situace, např. řešení pracovněprávních aspektů různých obchodních transakcí (přeměny, převody závodu), utlumování výroby (překážky v práci, hromadné propouštění), pracovní úrazy atd. Bohaté zkušenosti máme i s jednáním s odborovými organizacemi působícími u našich klientů, včetně vyjednávání kolektivních smluv. Připravujeme též komplexní pracovněprávní dokumentaci, včetně vnitřních předpisů a pracovních řádů. Samozřejmě jsme zevrubně obeznámeni i s aspekty problematiky agenturního zaměstnávání. Přestože se tyto situace snažíme eliminovat, je-li třeba, zastupujeme naše klienty též v pracovněprávních soudních sporech.

Zkušenosti advokátů kanceláře:

 • dlouhodobé komplexní pracovněprávní poradenství pro významnou nadnárodní společnost – předního výrobce výtahů a eskalátorů a jednoho ze světových leaderů ve výrobě spotřební elektroniky a zdravotní techniky, zahrnující úzkou spolupráci s HR oddělením klienta
 • dlouhodobé komplexní pracovněprávní poradenství pro společnosti z oblasti automobilového průmyslu s výrobními závody až s 500 zaměstnanci, vedle řešení rozvrhu pracovní doby, směnného provozu, motivačních plánů pro zaměstnance ve výrobě, je zde samozřejmě aktuální problematikou komunikace s odborovou organizací a opakované vyjednávání kolektivní smlouvy
 • komplexní příprava pracovněprávních dokumentů pro retailové společnosti (např. prodejce šperků), včetně řešení hmotné odpovědnosti zaměstnanců

STRONG PARTNERSHIP ▪ YOUR IDEAS

Praha

 • Po - Pá
 • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
 • +420 296 226 811
 • vlachova@advokatpraha.cz
 • Česká republika

Bratislava

 • Po - Pá
 • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
 • +421 2 3333 8888
 • office@stentors.eu
 • Slovenská republika

Zásady ochrany osobních údajů

Ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění informujeme, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora. Více informací naleznete zde.

Vlachová 2020 © All Rights Reserved