Myšák Gallery Vodičkova 710/31 Praha

Veřejné zakázky v oblasti zdravotnictví

Veřejné zakázky v oblasti zdravotnictví

V oblasti veřejných zakázek ve zdravotnictví máme dlouhodobé zkušenosti se všemi procesními stádii zadávacích řízení, od žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, posouzení smluv, které mají být v rámci zadávacího řízení uzavřeny, přes námitky proti rozhodnutí zadavatele (o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení nabídky uchazeče), podání podnětu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, resp. návrhu na přezkoumání úkonu zadavatele tímto úřadem, až po zastupování před správním soudem, u kterého je možno napadnout rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Naše zkušenosti v této oblasti zahrnují dlouhodobé komplexní právní poradenství pro předního výrobce velkých zdravotnických přístrojů (RTG, CT, MR), výrobce laboratorních přístrojů a dále přední světovou společnost v oblasti zdravotnických (anesteziologické přístroje, plicní ventilace, monitorování pacientů) a bezpečnostních technologií (ochranné pomůcky pro hasiče, alkohol testry).

STRONG PARTNERSHIP ▪ YOUR IDEAS

Praha

  • Po - Pá
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika

Bratislava

  • Po - Pá
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

Zásady ochrany osobních údajů

Ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění informujeme, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora. Více informací naleznete zde.

Vlachová 2020 © All Rights Reserved