Myšák Gallery Vodičkova 710/31 Praha

Závazková agenda, včetně vymáhání pohledávek

Závazková agenda, včetně vymáhání pohledávek

Závazková agenda zahrnuje právní poradenství při uzavírání všech druhů smluv jak v občanskoprávní, tak zejména v obchodněprávní oblasti. Toto zahrnuje zejména přípravu a připomínkování příslušné smluvní dokumentace, a to vždy na míru dle konkrétních okolností daného případu. Klienty samozřejmě při jednáních o uzavření smlouvy aktivně zastupujeme a hájíme jejich zájmy. Pro klienty připravujeme i jejich komplexní vzorovou smluvní dokumentaci, včetně všeobecných obchodních podmínek a případně též upravujeme korporátní vzory mateřské společnosti pro jejich použití v českém právním prostředí.

Dále poskytujeme našim klientům podporu při vymáhání jejich práv ze smluvních vztahů, zejména při vymáhání pohledávek, včetně zastupování v soudním či rozhodčím řízení a uplatňování pohledávek v řízení insolvenčním.

Zkušenosti advokátů kanceláře:

 • připomínkování distribučních smluv a ostatní vzorové obchodněprávní dokumentace, včetně všeobecných obchodních podmínek, pro významnou nadnárodní společnost – předního výrobce spotřební elektroniky a zdravotní techniky
 • příprava a připomínkování kupních smluv a smluv o dílo na stroje pro společnost - výrobce součástek pro automobilový průmysl
 • příprava a připomínkování rámcových kupních smluv pro odbyt výrobků, resp. nákup materiálu pro společnost - výrobce součástek pro automobilový průmysl
 • komplexní správa a vymáhání pohledávek pro klienty

STRONG PARTNERSHIP ▪ YOUR IDEAS

Praha

 • Po - Pá
 • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
 • +420 296 226 811
 • vlachova@advokatpraha.cz
 • Česká republika

Bratislava

 • Po - Pá
 • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
 • +421 2 3333 8888
 • office@stentors.eu
 • Slovenská republika

Zásady ochrany osobních údajů

Ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění informujeme, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora. Více informací naleznete zde.

Vlachová 2020 © All Rights Reserved