Myšák Gallery Vodičkova 710/31 Praha

Právní vztahy k nemovitostem

Právní vztahy k nemovitostem

Problematika nemovitostí patří bezesporu mezi nejvýznamnější oblasti, v níž poskytujeme právní služby.

Máme rozsáhlé zkušenosti nejen s běžnými nemovitostními transakcemi (např. prodeje či darování bytů a rodinných domů, zřízení služebností/věcných břemen, uzavírání nájemních smluv), ale i s různými investičními projekty, zejména s koupí, prodejem či výstavbou průmyslových areálů či budov (greenfield i brownfield), včetně vypracování právního auditu nemovitostí (due dilligence) a navazujícího katastrálního řízení. Poskytujeme dlouhodobě právní poradenství i v oblasti nájemních smluv pro nebytové prostory, kdy zastupujeme nadnárodní fond vlastnící řadu retailových nemovitostí a obchodnicích center.

Zkušenosti advokátů kanceláře:

 • poradenství při akvizici průmyslového areálu - brownfieldu, včetně vypracování právního auditu nemovitostí
 • opakované komplexní poradenství při výstavbě výrobních areálů (greenfield projekty) pro české entity mezinárodních koncernů, a to od nákupu pozemku, přes smluvní zajištění výstavby průmyslových objektů, až po zajištění zahájení výroby
 • poradenství při vyjednávání a uzavírání nájemní smlouvy pro nájem prostor v kancelářských budovách jakožto sídla českých entit významných nadnárodních korporací
 • komplexní poradenství při přípravě, změnách a ukončování nájemních smluv pro nájem obchodních prostor ve velkých nákupních centrech a potravinových supermarketů pro pronajímatele, jež je vlastníkem těchto nákupních prostor

STRONG PARTNERSHIP ▪ YOUR IDEAS

Praha

 • Po - Pá
 • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
 • +420 296 226 811
 • vlachova@advokatpraha.cz
 • Česká republika

Bratislava

 • Po - Pá
 • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
 • +421 2 3333 8888
 • office@stentors.eu
 • Slovenská republika

Zásady ochrany osobních údajů

Ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění informujeme, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora. Více informací naleznete zde.

Vlachová 2020 © All Rights Reserved