Myšák Gallery Vodičkova 710/31 Praha

Články

Etická linka

Written by Petra Vlachová

Zavádí se nové systémové opatření pro snížení rizik neetického a protiprávního chování podle evropské Směrnice 2019/1937 o ochraně oznamovatelů. Hlavním cílem směrnice je poskytnout vyváženou a účinnou ochranu oznamovatelům. Etická linka slouží pro sdělení diskrétních informací, kdy má zajistit anonymitu oznamovatele jako ochranu před postihem, diskriminací či dalších odvetných opatření.

Oznámení mají být objektivně a nezávisle prošetřena, a podle zjištěných skutečností přijata nápravná opatření. Česká republika musí tuto Směrnici implementovat do 17. 12. 2021, přičemž podle návrhu implementačního zákona chce stanovit povinnost zřízení oznamovací linky již pro zaměstnavatele mající více jak 25 zaměstnanců, nikoliv 50, jak vyplývá z Evropské směrnice.

STRONG PARTNERSHIP ▪ YOUR IDEAS

Praha

  • Po - Pá
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika

Bratislava

  • Po - Pá
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

Zásady ochrany osobních údajů

Ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění informujeme, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora. Více informací naleznete zde.

Vlachová 2020 © All Rights Reserved