Myšák Gallery Vodičkova 710/31 Praha

Články

Feb 15, 2020

Bude dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti účinnejší? Časť II: Pripravovaná novela Trestného zákona

V predchádzajúcej časti sme sa venovali problematike výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, v tejto časti sa budeme venovať pripravovanej novele Trestného…
Feb 15, 2020

Bude dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti účinnejší?

Prípady, keď nebola pacientom správne poskytnutá zdravotná starostlivosť, nie sú ojedinelé a často sa nevyhnú ani pozornosti médií. Zanedbanie zdravotnej starostlivosti môže…
Feb 15, 2020

Novela zákona o cestnej doprave: Digitálne platformy a zdieľaná ekonomika v doprave

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 06.12.2018 zákon č. 9/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z.…
Feb 15, 2020

Ako legálne monitorovať zamestnancov?

Monitorovanie zamestnancov sa v súčasnosti čoraz viac objavuje v pracovnoprávnej sfére ako dôležitý prvok kontroly zamestnancov, a to aj z dôvodu enormne…
Feb 15, 2020

Exekúcie verzus dohody o zrážkach zo mzdy

Mnoho zamestnávateľov musí v dôsledku splatných peňažných záväzkov zamestnanca vykonávať zo zamestnancovej mzdy zrážky a takto zrazenú časť mzdy odviesť zamestnancovmu veriteľovi.…
Feb 15, 2020

Novinky v oblasti ochranných známok

Majiteľov ochranných známok a osoby, ktoré majú záujem registrovať ochrannú známku upozorňujeme, že dňa 14.01.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 506/2009 Z.…
Feb 15, 2020

Zákaz uložiť zamestnancovi povinnosť mlčanlivosti o pracovných podmienkach

Dňa 01.01.2019 nadobudla účinnosť novela č. 376/2018 Z.z., ktorou zákonodarca okrem iného doplnil do znenia Zákonníka práce nové ustanovenie § 13 ods.…
Feb 15, 2020

Nová povinnosť zamestnávateľa nahlasovať voľné pracovné miesta

Odo dňa 01.01.2019 sú zamestnávatelia povinní v prípade, ak majú voľné pracovné miesto, dané pracovné miesto nahlásiť úradu práce, sociálnych vecí a…
Feb 15, 2020

Čo je kryptomena a akú právnu povahu má?

Kryptomeny predstavujú úplne novú a jedinečnú hodnotu, s existenciou ktorej sa momentálne snažia vysporiadať nielen jednotlivci, ale aj podnikatelia. Z doterajších štatistík…

STRONG PARTNERSHIP ▪ YOUR IDEAS

Praha

  • Po - Pá
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika

Bratislava

  • Po - Pá
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

Zásady ochrany osobních údajů

Ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění informujeme, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora. Více informací naleznete zde.

Vlachová 2020 © All Rights Reserved