Myšák Gallery Vodičkova 710/31 Praha

Články

Feb 15, 2020

Zmeškanie 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie nebude vždy dôvodom na odstúpenie pre spotrebiteľa

Pravidlo, že každá reklamácia zo strany spotrebiteľa musí byť vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, je notoricky známe. Táto lehota…
Feb 15, 2020

JUDr. Lenka Katríková pre Biznisklub.sk: Reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady

JUDr. Lenka Katríková poskytuje pravidelne svoje odborné rady periodiku Biznisklub.sk, tentokrát sa venuje téme reklamačných poriadkov a zodpovednosti za vady. Lenka vo…
Feb 15, 2020

Registrácia konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Radi by sme Vás informovali o nedávnom významnom vývoji legislatívy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí v Slovenskej republike. V tejto…
Feb 15, 2020

Slovensko zákonom proti byrokracii znižuje administratívnu záťaž

Od 1. Septembra 2018 vstúpil do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej…
Feb 15, 2020

Zmeny v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu

Dňa 01.01.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 170/2018 Z.z., o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o…
Feb 15, 2020

JUDr. Lenka Katríková pre Biznisklub.sk: Čo má obsahovať pracovná zmluva?

Periodiku Biznisklub.sk poskytla JUDr. Lenka Katríková, advokátka Stentors advokátskej kancelárie, odborné rady týkajúce sa pracovných zmlúv, ako základu správneho nastavenia práv a…
Feb 15, 2020

JUDr. Michal Hulena ako prednášajúci na seminári o klinickom skúšaní liekov

JUDr. Michal Hulena, partner advokátskej kancelárie Stentors, bude dňa 6. novembra 2018 spoluprednášať na seminári o novele nariadenia Európskej únie vo vzťahu…
Feb 15, 2020

Čo sa zmenilo od 1.8.2018 v zákone o odpadoch?

Neviete? Nevadí, pretože my poznáme odpoveď. Zákon č. 208/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch (č. 79/2015 Z.…
Feb 15, 2020

Novinky v oblasti prevádzkovania nabíjacích staníc

Dňa 1. júla 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej…

STRONG PARTNERSHIP ▪ YOUR IDEAS

Praha

  • Po - Pá
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika

Bratislava

  • Po - Pá
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

Zásady ochrany osobních údajů

Ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění informujeme, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora. Více informací naleznete zde.

Vlachová 2020 © All Rights Reserved